گواهینامه SSL

CERTUM Commercial SSL


 
440,000  تومان
سالانه

گواهینامه اس اس ال شرکت Certum
مناسب دامنه های ملی و نام های شامل تحریم


Sectigo PositiveSSL


 
320,000  تومان
سالانه

گواهینامه اس اس ال شرکت Comodo
مناسب دامنه های بین المللی