سرور نیمه اختصاصی فنلاند

VDS-Starter-FI


 
360,000  تومان
ماهانه

رم 2 گیگابایت
پردازنده 2vCore(s)
40 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت


VDS-Standard-FI


 
450,000  تومان
ماهانه

رم 4 گیگابایت
پردازنده 2vCore(s)
40 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت


VDS-Business-FI


 
1,073,000  تومان
ماهانه

رم 8 گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
160 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت


VDS-Enterprise-FI


 
1,900,000  تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

رم 16 گیگابایت
پردازنده 8vCore(s)
240 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت