سرور نیمه اختصاصی ایران

VDS-Starter-IR


 
430,000  تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

رم 2 گیگابایت
پردازنده 1vCore(s)
50 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت
راه اندازی سرویس های وی پی ان ، پروکسی و تانل (ترافیک یک به یک) بر روی سرور های ایران ممنوع می باشد


VDS-Standard-IR


 
520,000  تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

رم 4 گیگابایت
پردازنده 2vCore(s)
40 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت
راه اندازی سرویس های وی پی ان ، پروکسی و تانل (ترافیک یک به یک) بر روی سرور های اختصاصی ایران ممنوع می باشد


VDS-Business-IR


 
1,373,000  تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

رم 8 گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
160 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت
راه اندازی سرویس های وی پی ان ، پروکسی و تانل (ترافیک یک به یک) بر روی سرور های اختصاصی ایران ممنوع می باشد


VDS-Enterprise-IR


 
1,900,000  تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

رم 16 گیگابایت
پردازنده 8vCore(s)
240 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت
راه اندازی سرویس های وی پی ان ، پروکسی و تانل (ترافیک یک به یک) بر روی سرور های اختصاصی ایران ممنوع می باشد


VDS-Enterprise Plus-IR


 
2,580,000  تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

رم 32 گیگابایت
پردازنده 8vCore(s)
240 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe
پورت اتصال ۱ گیگابیت
راه اندازی سرویس های وی پی ان ، پروکسی و تانل (ترافیک یک به یک) بر روی سرور های اختصاصی ایران ممنوع می باشد