ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 واحد فنی خدمات میزبانی وب

برای دریافت اطلاعات و یا بررسی مشکلات فنی سرویس ها و خدمات میزبانی وب از این بخش استفاده نمایید.

 واحد فروش و مالی

برای بررسی مشکلات مالی، درخواست یا پیگیری فاکتور، درخواست تمدید، ارتقا یا سفارش سرویس از این بخش استفاده نمایید.

 واحد سرپرستی

شکایات , انتقادات و پیشنهادات

 واحد طراحی و توسعه وب سایت

جهت ارتباط با واحد طراحی و توسعه وب سایت از این بخش استفاده نمایید.

 خدمات پرداخت ارزی

USD (PAYPAL) , EUR (PAYPAL) , USDT (Cryptocurrency)