سرور اختصاصی اروپا

IC1-EU


CPU Intel® Core™ i5-13500
CPU-Details 14-Core - Raptor Lake-S - Hyper-Threading Technology - Virtualization (Intel-VT)
RAM 64 GB DDR4
NVMe SSD 2 x 512 GB (Gen4)
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

IC2-EU


CPU Intel® Core™ i9-13900
CPU-Details 24-Core Raptor Lake-S Hyper-Threading Technology Virtualization (Intel-VT)
RAM 64 GB DDR5 ECC
NVMe SSD 2 x 1.92 TB (Gen4)
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

AM1-EU


CPU AMD Ryzen™ 5 3600
CPU-Details Hexa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualisierung (AMD-V)
RAM 64 GB DDR4
NVMe SSD 2 x 512 GB
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

AM2-EU


CPU AMD Ryzen™ 7 7700
CPU-Details Octa-Core Raphael (Zen 4) Simultaneous Multithreading Virtualisierung (AMD-V)
RAM 64 GB DDR5
NVMe SSD 2 x 1 TB
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

AM3-EU


CPU AMD Ryzen™ 9 7950X3D
CPU-Details 16 Core Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V)
RAM 128 GB DDR5 ECC
NVMe SSD 2 x 1.92 TB
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

AM4-EU


CPU AMD EPYC™ 7502P
CPU-Details 32 Core Rome (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V)
RAM 128 GB DDR4 ECC
NVMe SSD 2 x 1.92 TB
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

AA1-EU


CPU Ampere ® Altra ® Q80-30
CPU-Details 80 Cores Single-Threading Arm64-Architektur
RAM 128 GB ECC RAM
NVMe SSD 2 x 960 GB (Gen4)
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

AA2-EU


CPU Ampere ® Altra ® Q80-30
CPU-Details 80 Cores Single-Threading Arm64-Architektur
RAM 256 GB ECC RAM
NVMe SSD 2 x 3,84 TB (Gen4)
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

IX1-EU


CPU Intel® Xeon® W-2295
CPU-Details 18-Core Cascade Lake W Hyper-Threading-Technology Virtualization (Intel-VT)
RAM 128 GB DDR4 ECC
NVMe SSD 2 x 3.84 TB
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

ST1-EU


CPU AMD Ryzen™ 5 3600
CPU-Details Hexa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V)
RAM 64 GB DDR4 ECC
HDD 4 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

ST2-EU


CPU AMD Ryzen™ 7 3700X
CPU-Details Octa-Core Matisse (Zen2) Simultaneous Multithreading Virtualization (AMD-V)
RAM 128 GB DDR4 ECC
NVMe SSD 2 x 960 GB
HDD 10 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

ST3-EU


CPU Intel® Xeon® W-2145
CPU-Details Octa-Core Skylake W Hyper-Threading-Technology Virtualization (Intel-VT)
RAM 256 GB DDR4 ECC
NVMe SSD 2 x 3,84 TB
HDD 14 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

DELL1-EU


CPU 2 x Intel® Xeon® SP Silver
CPU-Details 10-Core @ 2.20GHz Skylake Hyper-Threading-Technology Virtualization (Intel-VT)
RAM 64 GB DDR4 ECC
NVMe SSD 2 x 1.92 TB
RAID Controller Dell PERC H730P 10 Port SATA 12 GBit/s RAID
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

DELL2-EU


CPU AMD EPYC™ 9454P
CPU-Details 48-Core, Genoa (Zen4) Simultaneous Multithreading Virtualisierung (AMD-V)
RAM 128 GB DDR5 ECC
NVMe SSD 2 x 3.84 TB
RAID Controller Dell PERC11 H755 10-Port SATA 6 GBit/s RAID
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید

DELL3-EU


CPU 2x Intel® Xeon® Gold 6438Y+
CPU-Details 32-Core, Sapphire Rapids Hyper-Threading-Technologie Virtualisierung (Intel-VT)
RAM 64 GB DDR5 ECC
NVMe SSD 2 x 3.84 TB
RAID Controller Dell PERC11 H755 10-Port SATA 6 GBit/s RAID
Connection 1 GBit/s-Port

مدت زمان تحویل با توجه به صف درخواست ها و موجودی هر پلن متفاوت می باشد جهت اطلاع از مدت زمان تحویل پیش از سفارش تماس بگیرید