هاست لینوکس اروپا

Startup
 • آلمان محل سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 2 GB فضا - NVMe SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Let's Encrypt اس اس ال رایگان
 • .IR دامنه ی رایگان
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • 2 تعداد وب سایت
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 10 تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گوگل درایو
 • وجود دارد امکان تنظیم دی ان اس اختصاصی
 • وجود دارد امکان تهیه ی آی پی اختصاصی
 • وردپرس , جوملا , پرستاشاپ نصب رایگان
 • از هاست سی پنل انتقال رایگان
Business
 • آلمان محل سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 5 GB فضا - NVMe SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Let's Encrypt اس اس ال رایگان
 • .IR دامنه ی رایگان
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • 5 تعداد وب سایت
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 20 تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گوگل درایو
 • وجود دارد امکان تنظیم دی ان اس اختصاصی
 • وجود دارد امکان تهیه ی آی پی اختصاصی
 • وردپرس , جوملا , پرستاشاپ نصب رایگان
 • از هاست سی پنل انتقال رایگان
Enterprise
 • آلمان محل سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 10 GB فضا - NVMe SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Let's Encrypt اس اس ال رایگان
 • .IR دامنه ی رایگان
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد وب سایت
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گوگل درایو
 • وجود دارد امکان تنظیم دی ان اس اختصاصی
 • وجود دارد امکان تهیه ی آی پی اختصاصی
 • وردپرس , جوملا , پرستاشاپ نصب رایگان
 • از هاست سی پنل انتقال رایگان
Enterprise Plus
 • آلمان محل سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 50 GB فضا - NVMe SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Let's Encrypt اس اس ال رایگان
 • .IR دامنه ی رایگان
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد وب سایت
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گوگل درایو
 • وجود دارد امکان تنظیم دی ان اس اختصاصی
 • وجود دارد امکان تهیه ی آی پی اختصاصی
 • وردپرس , جوملا , پرستاشاپ نصب رایگان
 • از هاست سی پنل انتقال رایگان